Stravování

Stravování zajišťuje základní škola Zeiberlichova 49, Brno Soběšice. Pro aktuální strávníky je k dispozici server strava.cz