Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy MŠ Síčka 1a pro školní rok 2024/2025

1.fáze vydávání přihlášek od 15.4. do 14.5. 2024 (prostřednictvím internetu z domova) – www.zapisdoms.brno.cz.

 Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout sami, můžete se dostavit do budovy DOHNALOVA 63 od 15.4.- 14.5. 2024 vždy ve středu od 11:00 – 12:00 hod

2. fáze – sběr přihlášek13.5.-14.5. 2024

  • OSOBNĚ: 13.5. 2024 od 13:00 do 16:00 hod. + 14.5 2024 od 10:00 do 13:00 hod. v budově Dohnalova 63, Brno – Soběšice. (vjezd na parkoviště za domem na ulici Melatin 26)
  • DATOVOU SCHRÁNKOU: krqgruk
  • EMAILEM s elektronickým podpisem: stano@mssobesice.cz

Přineste sebou: vyplněnou přihlášku (nezapomeňte potvrzení o řádném očkování), rodný list dítěte, váš občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud je jiná adresa dítěte a zákonného zástupce).

Neposílejte příhlášky dříve a aní později než je stanovem termín.

Dne 22.5. od 10:00-12:00 můžete nahlednout do spisu na budově Dohnalova 63

3. fáze – vyhodnocování žádostí

Od 23. května 2023

***