Zápis do MŠ

ROZDĚLENÍ NOVÝCH DĚTÍ DO TŘÍD

Nové deti-rozdelení do trid

***

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČU

seznam-prijatych-20230602

***

Zápis do mateřské školy MŠ Síčka 1a pro školní rok 2023/2024 :

1.fáze vydávání přihlášek od 1.4. do 30.4. 2023 (prostřednictvím internetu z domova) – www.zapisdoms.brno.cz.

 Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout sami, můžete se dostavit do budovy DOHNALOVA 63 dne 25.4. 2022 od 9.00 do 10.00 hod. 

2. fáze – sběr přihlášek

 • OSOBNĚ: 3.5. 2023 od 11:00 do 14:00 hod. + 4.5 2023 od 14:00 do 16:00 hod. v budově Dohnalova 63, Brno – Soběšice. (vjezd na parkoviště za domem na ulici Melatin 26)
 • DATOVOU SCHRÁNKOU: krqgruk
 • EMAILEM s elektronickým podpisem: stano@mssobesice.cz

Přineste sebou: vyplněnou přihlášku (nezapomeňte potvrzení o řádném očkování), rodný list dítěte, váš občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud je jiná adresa dítěte a zákonného zástupce).

3. fáze – vyhodnocování žádostí

Od 17. května 2023

***

Zápis pro školní rok 2023/2024

Fáze 1

Vydávání žádostí

1. dubna – 30. dubna 2023

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek (1.dubna – 30. dubna 2023):

A, Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

nebo

B, Vyzvednutí v mateřské škole

Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období.

nebo

C, Vyzvednutí na OŠML

Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.
Kontakty:

Bc. Yvona Šebestová: sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 2179

Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181

Důležité informace:

 • Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu při zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání.)
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

***

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí

3. a 4. května 2023

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem.

 • Informujte se na adrese: zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku předložit odpovědnému pracovníkovi MŠ 
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z Vámi vybraných MŠ osobně
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobní podání: viz informace na konkrétní MŠ.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z níže uvedených způsobů,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku). 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelkou/ředitelem školy) ve lhůtě, kterou ředitelka/ředitel školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

***

Fáze 3

Vyhodnocování žádostí

Od 17. května 2023

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
 • Od 17. května 2023 můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte, např. zda se hranice neposunula tak, že bude Vaše dítě přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na zapisdoms.brno.cz.