Slůňata

Vítejte ve třídě Slůňat

Třída Slůňat je charakteristická svojí modrou barvou a nachází se na přízemí naší mateřské školy. Prostory třídy jsou bezbariérové a nachází se zde jak edukativní a herní, tak odpočinková a relaxační část, která je oddělená posuvnou stěnou.

Třída je vybavená interaktivní tabulí, různými herními prvky, relaxačními vaky a v odpočinkové části se nacházejí lehátka, která jsou stohovatelná.

Veškeré úložné prostory jsou efektivně umístěny podél stěn, díky čemuž vznikl velkorysý prostor pro jídelní, výtvarnou a herní část. Součástí třídy je prostorná šatna v totožné modré barvě, kde má každé dítě svoji skříňku.

Třída Slůňat je věkově smíšená a učí děti vzájemné toleranci a pomoci. Zároveň se snažíme vést děti k samostatnosti, spolupráci a současně i odpovědnosti za své jednání. V naší třídě podporujeme celkový rozvoj dětí, pokládáme a posilujeme základy sebeobsluhy, sociálních dovedností a rozvoj řeči.

Obrovskou výhodou je možnost vycházek do přírody, která se nachází v bezprostřední blízkosti školky. Zároveň je ale možnost trávit čas venku na hřišti mateřské školy, které je rozmanité svojí nabídkou průlezek, lezeckých stěn, houpaček a pískovišť, kde si každé dítě jistě najde to své.

Email: slunata.sobesice@seznam.cz

profile

Lucie Ducháčová, Dis. / Ředitelka MŠ

Energická a komunikativní ředitelka mateřské školy.
profile

Bc. Markéta Matoušková, Dis. / Učitelka

Přátelská, sportovně založená a kreativní paní učitelka ve třídě Slůňat