Sluníčka

Vítejte ve třídě Sluníček

Změna:

Od 1.9. 2023 bude ve třídě paní učitelka Petra Lerchová

Naše třída se nachází v přízemí budovy MŠ Síčka 1a. Tuto budovu sdílíme se třídou Hvězdiček. 

Třída je světlá a prosluněná. Celá stěna směrem do zahrady je prosklená a nabízí nejen krásné výhledy na měnící se přírodu, ale je také využívána dětmi k oblíbenému rituálu, mávání odcházejícím maminkám, tatínkům a kamarádům. Ke třídě patří ložnice, nově vybavená šatna, umývárna a WC s oddělenými boxy.

Dětem nabízíme širokou škálu hraček a pomůcek k rozvoji jejich fantazie, tvořivosti a získávání nových dovedností. Většina je uložena v otevřených skříňkách a v dostupné výšce, aby si je děti mohly samostatně brát a ukládat zpět. Děti mají volně  k dispozici pomůcky k tvořivým činnostem (pastelky, lepidla, nůžky…), aby si kdykoliv během dne mohly tvořit a rozvíjet jemnou motoriku a fantazii. Hračky v průběhu roku průběžně doplňujeme a obnovujeme.

Jak s dětmi pracujeme

Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.

Denní program je natolik pružný, aby mohl reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální situace. Věnujeme zvýšenou pozornost přípravě našich předškoláků na úspěšný přechod do základní školy. Jsou jim nabízeny činnosti rozvíjející logické uvažování, grafomotorické dovednosti, všeobecné znalosti, ale také schopnost spolupráce a přijetí základních hodnot společnosti. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Děti nejsou ke spánku nuceny, ale vedeny k dodržování nezbytně nutné relaxace a ohleduplnosti k ostatním kamarádům, kteří spánek potřebují. Výrobky a výsledky práce dětí mohou rodiče sledovat zejména v naší šatně, kde je výzdoba průběžně obměňována a obvykle koresponduje s ročním obdobím a třídním vzdělávacím programem. Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada, kterou využíváme během celého roku. Nachází se zde pískoviště, průlezky se skluzavkou, houpačky, stolečky s lavičkami a v zahradním domku také dostatek hraček pro pobyt na zahradě a ke sportovním aktivitám. Pobyt venku je zařazen do programu každodenně. Výjimkou jsou dny s nepříznivými klimatickými podmínkami (např. silný déšť).

Cílem naší práce je umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství vytvářením pohodového prostředí, kde se budou cítit dobře. Navodit s nimi vztah založený na důvěře a vytvářet prostor pro zdravý rozumový a tělesný vývoj. Naučit je žít ve skupině vrstevníků s ohledem na jejich individualitu. Chtěly bychom, aby děti byly spokojené, samostatné, sebevědomé, aktivní, připravené se učit, spolupracovat a vnímat své okolí. Naší prioritou je také spokojenost rodičů a pohodová atmosféra v mateřské škole.

Email: ms.sobesice.slunicka@seznam.cz

profile

Mgr. Magdaléna Pekalová/ Učitelka

Aktivní, milá a plná nápadů paní učitelka ve třídě Sluníček.
079A9714_pp_o

Petra Lerchová / Učitelka

Empatická a hravá paní učitelka ve třídě Sluníček. Miluje tanec, zpěv a hru na klavír.