Berušky

Vítejte ve třídě Berušek

Naše třída se nachází v nové budově na ulici Dohnalova. Jsme růžová třída, která je umístěna v prvním patře mateřské školy. Sousední třída v patře nese název Motýlci a je laděna do žluté barvy. V přízemí je modrá třída – Slůňata, kuchyně a ředitelna.

Třída Berušek je rozdělena na dvě části – hernu a lehárnu. V herně mají děti uložené nejrůznější stavebnice, hračky, společenské a didaktické hry, knihy či koutek s dřevěnou kuchyňkou. V herní části se nachází i jídelní část, kde svačíme a obědváme. Máme zde však i výtvarný stolek, u kterého děti rozvíjí svou kreativní a uměleckou stránku, ale také jemnou motoriku.

V herně samozřejmě nechybí velká interaktivní tabule. Ta nabízí spoustu možností, jak se děti mohou vzdělávat zábavnou formou. V lehárně lze díky roletám navodit příjemnou atmosféru, která dětem dopřává klidný odpočinek po obědě. Mohou se tak lépe soustředit na četbu pohádek, relaxovat a zkrátka dopřát svému tělu odpočinek.

Nedílnou součástí naší třídy je umývárna a šatna, které jsou samozřejmě také laděny do růžové barvy.

Práce s dětmi

Ve třídě Berušek vedeme děti k co možná největší samostatnosti. Činnosti plánujemetak, aby se rozvíjely všestranně a podporovaly jsme jejich fantazii, představivost i kreativitu. Samozřejmě neopomíjíme volnou/spontánní hru, která je pro rozvoj dětí nesmírně důležitá.

Snažíme se ve třídě vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru. Vedeme děti k tomu, aby respektovaly své odlišnosti, ale zároveň věděly, že jsou každý jedinečný. Důraz tedy klademe na vzájemné přátelství. Pomáháme dětem v zapojení se do kolektivu, pokudto však vůbec potřebují.

Snažíme se trávit co nejvíce času venku. Využíváme krásné okolí naší školky a chodíme s dětmi na procházky za téměř každého počasí. Ke školce samozřejmě patří i zahrada, kde si mohou děti volně hrát, běhat a rozvíjet tak hrubou motoriku.

Naším cílem je, aby se ve třídě všichni cítili bezpečně, spokojeně a mohly se všestranně rozvíjet.

Email: berusky.mssobesice@gmal.com

profile

Mgr. Ester Wernerová, Dis. / Učitelka

Optimistická a usměvavá paní učitelka ve třídě Berušek. Má ráda hudbu a tanec.
profile

Bc. Šárka Minaříková, DiS. / Učitelka

Milá a zodpovědná paní učitelka ve třídě Berušek. Má ráda sport a zvířata.