Hvězdičky

Vítejte ve třídě Hvězdiček

Změna

Od 1.9.2023 bude ve třídě paní učitelka Ludmila Suchá

Třída Hvězdiček je v prvním patře budovy MŠ Síčka 1a. Do třídy chodí celkem 26 dětí věkové kategorie 3-6 let. Třída se skládá z herny a lehárny, která částečně slouží k odpočinku a hraní dětí. Součástí oddělení je prostorná šatna, kde má každé dítě svoji skříňku, která je označena značkou. Na patře je i umývárna s toaletami. O děti se starají dvě paní učitelky Ivana Bejlovcová a Ludmila Suchá. Nejvíce se snažíme, aby děti byly samostatný a uměly řešit vzniklé situace. Také je učíme ohleduplnosti k životnímu prostředí. Třídní vzdělávací plány se opírají o RVP. Snažíme se, aby řízené činnosti vznikaly ze spontánní hry dětí. Dovednosti děti získávají formou hry a prožitku. Dbáme na správné stolování, hygienických návyků a učíme děti estetice. Dle počasí, trávíme co nejvíce času venku.

Režim dne

Do 8:30 se děti schází a mají činnost dle svého výběru. Poté je řízená činnost dle TP (pohybová chvilka, výtvarná chvilka, hudební chvilka a vzdělávání). Děti se snažíme namotivovat a také se snažíme o sebe hodnocení. V 8:45 probíhá dopolední svačina dle potřeb dětí. V 10:00 probíhá pobyt venku, který je vždy tematicky zaměřený a časově upravený dle počasí. V 11:40 máme oběd a poté se děti chystají k odpolednímu odpočinku. Odpolední odpočinek je dle potřeby dětí (četba pohádky, poslech pohádky, prohlížení knížek a tiché činnosti). Odpolední svačina je v 14:30 poté se postupně děti rozchází domů.

Zajímavosti Hvězdiček

Snažíme se k dětem mít vřelý přístup. Spolupracujeme s rodiči, aby děti důvěřovaly učitelkám a nebály se s jakýmkoliv problémem přijít. Také se snažíme o výzdobu třídy a celé školky.

Email: sobesicehvezdicky@seznam

bejlovcova

Ivana Bejlovcová / Zástupce ředitelky MŠ

Optimistická, kreativní a komunikativní paní učitelka ve třídě Hvězdiček.
079A1417_pp_o

Ing. Ludmila suchá/ Učitelka

Laskavá, trpělivá a důsledná paní učitelka ve třídě Hvězdiček.