Motýlci

Vítejte ve třídě Motýlků

Třída Motýlků se nachází na odloučeném pracovišti Dohnalova 63. Do naší třídy chodí 25 veselých a milých dětí a starají se o nás dvě usměvavé paní učitelky Jitka a Lenka. Třída má stanovená svá pravidla chování, která jsou všem na očích. Však si také vzájemně dáváme pozor, aby tato pravidla nikdo neporušoval.

Každý den se ve školce děje něco nového

Paní učitelky mají pro nás připravenou spoustu překvapení. Povídáme si, trénujeme správnou výslovnost, slovní zásobu, tančíme a cvičíme s hudbou. Učíme se zacházet s nůžkami, lepidlem, barvami a pravidelně si vyprávíme v komunitním i diskusním kruhu.

Nesmíme zapomenout ani na naše předškoláky

Správné sezení na židli a držení psacího náčiní je pro nás hračka. Máme pracovní složky s pracovními listy a plníme úkoly z různých oblastí. Tyto nové poznatky stále opakujeme a procvičujeme. Takže na vstup do školy jsme připraveni a aby rodiče věděli co děláme, mohou nahlížet do našich složek, které jsou umístěny v šatně.

A co dalšího se děje v naší třídě?

Můžeme chodit plavat, do Sportíku, na angličtinu i do edukativních skupinek. Pravidelně nás čeká vycházka nebo pobyt na hřišti, na který se moc těšíme.

Po obědě odpočíváme

Paní učitelky nám čtou pohádky, zpívají ukolébavky a pouští relaxační hudbu. Pokud se nám nechtějí očička zavřít, v klidu ležíme, abychom nerušili své mladší kamarády. Až mladší kamarádi usnou, můžeme si potichu kreslit, skládat puzzle nebo plnit zajímavé aktivity jiným způsobem.

Naše paní učitelky Lenka a Jitka nás učí, pomáhají, hrají si s námi, povzbuzují, respektují a mají nás rády a my je.

Ve školce je prima. Chodíme na divadlo, polodenní výlety, do lesa, k hasičům, jezdíme na školní výlet a někdy k nám zavítá i živé zvířátko. Učíme se znát naše tradice – Velikonoce, na Vánoce s nadílkou aj. Užijeme si také Karneval, Den dětí, loučení s předškoláky a moc se těšíme na školku v přírodě.

Naším cílem je vytvářet stejný prostor i podmínky pro všechny děti s respektováním jejich zájmů a potřeb.

Email: mssickamotylci@gmail.com

lengalova

Jitka Lengálová / Učitelka

Optimistická, komunikativní a aktivní paní učitelka ve třídě Motýlků.
grundelova

Lenka Gřundělová / Učitelka

Usměvavá, komunikativní a vstřícná paní učitelka ve třídě Motýlků.